14 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. açıklama ve tebliğ için tıklayınız..

1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 14 seri nolu Tebliğ 23 Aralık 2017 tarih 30279 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Bu Tebliğde, 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde ilgili bölümler itibarıyla aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223.htm