17 No’lu KDV Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Tıklayınız..

31.01.2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde; Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi uygulaması, yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılmasındaki KDV istisnası uygulaması ile diğer bazı konularda açıklamalar yer almaktadır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız..

http://www.gib.gov.tr/node/128320