493 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı..tıklayınız..

21 Mart 2018 tarih 30367 sayılı resmi gazetede yayımlanan 493 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmiş ve ticaret sicili müdürlüklerine bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız..

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180321.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180321.htm