Amortisman Giderlerinin Muhasebe Kaydı – Örnek Uygulamalar

Normal Amortisman Yöntemi

ÖRNEK:

25.02.2015 tarihinde faaliyete geçen Çalışkan Ltd Şti nin 31.12.2016 tarihli mizanında 253 Tesis Cihaz Ve makinalar Hesabının bakiyesi 840.000,00-TL dir. Amortismana tabi  varlıkların amortisman süre 10 yıl olup işletme bu varlıklar için Normal amortisman yöntemini seçmiştir. 31.12.2016 tarihinde yapılması gereken amortisman kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

————————————————–31.12.2016……………………………………………………………………………

730 GENEL ÜRETİM GİDERİ                                                                    84.000,00

257.BİRİKMİŞ AMORTİSANLAR HESABI                               84.000,00

———————————————–.–31.12.2016…………………………………………………………………………..

151 YARIMAMÜLLER ÜRETİM HESABI                                                       84.000,00

731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI                 84.000,00

………………………………………………………………….31.12.2016…………………………………………………………………….

731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI                               84.000,00

730 GENEL ÜRETİM GİDERİ                                                                    84.000,00

———————————————————————————————————————————

 

ÖRNEK:

Dişli üreten Çalışkan Ltd Şti 23 Temmuz 2016 tarihinde işletmede kullanmak üzere 80.000,00-TL ye bir otomobil satın almıştır. Otomobilin amortisman oranı %20 olup Normal amortisman usulü seçilmiş olup amortisman kaydı aşağıdaki gibidir.

Yıllık Amortisman tutarı:80.000,00 X0,2=16.000,00-TL

6 Aylık amortisman Tutarı 16.000X 6/12 = 8.000,00-TL

————————————————————-31.12.2016—————————————————–

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ                                                                                    8.000,00

257.BİRİKMİŞ AMORTİSANLAR HESABI                                       8.000,00

————————————————————-31.12.2016——————————————————

771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI                                             8.000,00

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ                                                               8.000,00

————————————————————-31.12.2016——————————————————

  1. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 8.000,00

771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI                                   8.000,00

———————————————————————————————————————————–

 

Azalan Bakiyeler Usuliyle Amorisman

ÖRNEK:

                Makine parçası üreten Park A.Ş. 05.05.2016 tarihinde işletme pazarlama personeli ve küçük malzeme alım ve satım işlerinde kullanılmak amacıyla bir  adet PİKAP araba satın almıştır. (Araç Ruhsatta kamyonet olarak görülmektedir. Araç için toplam 94.400,00-TL ödeme yapılmış olup bu ödemenin 14.400,00-TL si katma değer vergisidir. Aktife kayıtlı diğer araçları için Normal Amortisman

 

usulüne göre amortisman ayıran Park A.Ş. bu araç için ise Azalan Bakiyeler usulüne göre amortisman ayırmaya karar vermiştir.2016 yılında ayrılması gereken amortisman tutarı ve muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir.(Amortisman oranı%25 olup amortisman süresi 4 yıldır.)

————————————————————31.12.2016———————————————————–

760.Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Hesabı                                            40.000,00

 

257.BİRİKMİŞ AMORTİSANLAR HESABI                                     40.000,00

————————————————————-31.12.2016——————————————————

761 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri YANSITMA HESABI                         40.000,00

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ                                                               40.000,00

————————————————————-31.12.2016——————————————————

  1. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 40.000,00

761 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri YANSITMA HESABI              40.000,00

———————————————————————————————————————————–

 

Özel Maliyet Bedellerinin İtfası

Yıllar Amortisman Hesap Edilecek Değer Amortisman Oranı Dönem Amortisman  Tutarı  Birikmiş Amortisman Tutarı
2016 80.000,00 %50 40.000,00 40.000,00
2017 40.000,00 %50 20.000,00 60.000,00
2018 20.000,00 %50 10.000,00 70.000,00
2019 10.000,00 %50 10.000,00 80.000,00

ÖRNEK:

İşletme 15.04.2016 tarihinde satış mağazası açmak amacıyla 4 yıllık olarak kiraladığı bir dükkân için 50.000 + %18 KDV TL tutarında dekorasyon harcaması yapıyor. Yapılan bu harcama dükkanın kıymetini artırdığından işletme tarafından aktifleştirilecektir. Bilançoda özel maliyetler hesabında görülen bu dekorasyona ilişkin amortisman uygulama süresi ise kira süresince uygulanmalıdır.

 

Özel maliyetin ekonomik ömrü kira sözleşmesine bağlı olduğundan uygulanacak amortisman oranı 1/ 4 ten % 25 olarak gerçekleşecektir. Dekorasyon bedelinin her yıl % 25 oranında amortismana tabi tutularak itfa edilecektir. Kira süresi boyunca her yıl ayrılan amortisman 50.000 x 0.25 = 10.000 TL olacaktır. Dönem sonlarında yapılması gereken kayıt ise

 

————————————————————31.12.2016———————————————————–

760.Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Hesabı                                            10.000,00

 

257.BİRİKMİŞ AMORTİSANLAR HESABI                                     10.000,00

————————————————————-31.12.2016——————————————————

761 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri YANSITMA HESABI                         10.000,00

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ                                                               10.000,00

————————————————————-31.12.2016——————————————————

  1. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 10.000,00

761 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri YANSITMA HESABI              10.000,00

———————————————————————————————————————————–

 

 

 ÖRNEK:

Fevkalade Amortisman Yöntemi

2014 yılında 16.0000 TL’ye satın alınan makinenin faydalı ömrü beş yıl olup %20 amortisman nispeti tespit edilmiş olup 2014 ve 2015 yıllarında amortisman ayrılmıştır. 2016 yılında yangın nedeniyle 70.000 milyar TL’lik değer kaybı meydana gelmiştir. Müracaat üzerine Maliye Bakanlığı 70.000 TL’lik kaybın fevkalade amortisman ayrılarak karşılanmasını öngörmüştür.  Mükellefin amortisman uygulaması ise makinenin alındığı yıldan itibaren aşağıdaki gibi olmalıdır.

 

Dönem Maliyet Bedeli Amortisman Oranı Amortisman Tut.
2014 160.000 % 20 32.000
2015 160.000 % 20 32.000
2016 160.000 Fevkalade 70.000
2017 160.000 Tamamı 26.000
2018 160.000

————————————————–31.12.2016……………………………………………………………………………

730 GENEL ÜRETİM GİDERİ                                                                    70.000,00

257.BİRİKMİŞ AMORTİSANLAR HESABI                               70.000,00

———————————————–.–31.12.2016…………………………………………………………………………..

151 YARIMAMÜLLER ÜRETİM HESABI                                                       70.000,00

731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI                 70.000,00

………………………………………………………………….31.12.2016…………………………………………………………………….

731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI                               70.000,00

730 GENEL ÜRETİM GİDERİ                                                                    70.000,00

———————————————————————————————————————————

 

                Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin (ATİK) Satışı

ÖRNEK:

2012 yılında 200.000,00 TL ye satın alınan birikmiş amortismanı 80.000,00 TL olan CNC makinesi 25.07.2016 tarihinde 150.000,00-TL satılmıştır. Yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.

—————————————————-25.07.2016——————————————————-

102.BANKALAR HESABI                                                                         162.000,00

257.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                                           80.000,00

 

253.MAKİNA TESİS VE CİHAZLAR HESABI                                            200.000,00

391.HESAPLANAN KDV HESABI                                                               12.000,00

679.DİĞER OLAĞANDIŞI GEL VE KAR HESABI                                        30.000,00

—————————————————————————————————————————-

 

ÖRNEK:

2012 yılında 200.000,00 TL ye satın alınan birikmiş amortismanı 80.000,00 TL olan CNC makinesi 25.07.2016 tarihinde 100.000,00-TL satılmıştır. Yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.

—————————————————-25.07.2016——————————————————-

102.BANKALAR HESABI                                                                            108.000,00

257.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                                                              80.000,00

679.DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR  HESABI                        20.000,00

 

 

253.MAKİNA TESİS VE CİHAZLAR HESABI                                                   200.000,00

391.HESAPLANAN KDV HESABI                                                                        8.000,00

—————————————————————————————————————————-

 

                                                                                                                                                             vergibilimi.com