İştirak Hisseleri ve Taşınmazların Satışında KDV İstisnası

            İştirak Hisseleri ve Taşınmazların Satışında KDV İstisnası Kapsam 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesi uyarınca, kurumların aktifinde

Devam