Gezikme Zammı, Tecil Faizi Oranlarında Değişiklik Yapan Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı..

4/9/2018 tarihli ve 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla
gecikme zammı oranı % 2 olarak belirlenmiştir. 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi
çerçevesinde uygulanan tecil faizi oranı 6/9/2018 tarihli ve 30527
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Seri:C Sıra No:3 Tahsilat
Genel Tebliği ile % 22 olarak belirlenmiş olup, anılan Tebliğde
yeniden belirlenen tecil faiz oranı ile gecikme zammı oranının
uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

http://www.gib.gov.tr/node/131737%20