GTB Evraklarının Elektronik Ortamda Tebliği Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.Tıklayınız..

Gümrük Ticaret Bakanlığı’na ait Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında Tebliğ 25 Ocak 2018 Tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı..

Bu Tebliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Tebliğ için tıklayınız..

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180125.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180125.htm