Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 718)

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 38 inci maddesi kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranının belirlenmesi amacıyla 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 7 Şubat 2019 tarih ve 30679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Karar ile belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yolları ile yerine getirilmesi halinde hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığı ile tahsil eden otobüs işletmelerinin, münhasıran il sınırları içinde, otobüsle yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin, 3065 sayılı KDV kanununun 38 inci maddesi kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190207.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190207.htm