İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) Resmi Gazetede yayımlandı.

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) 27 Aralık 2017 tarih 30283 sayılı Resmi Gazetede Yayımlandı.. 

Bu Tebliğin amacı, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen ithalat işlemlerinde, bu işlemlere başvuruda bulunacak firmaların başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171227.htm