16 Seri No’lu KDV Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı..tıklayınız..

31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile,

– FATİH Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında istisna uygulaması,

– Ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinde özel matrah şekli uygulaması,

konularında açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2018 yılı için 11.400 TL. olarak belirlenmiştir.

http://www.gib.gov.tr/node/127950