Yurtdışı Birim,Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 2017/4 yayımlandı

Yurtdışı Birim,Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2017/4) http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171031.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171031.htm

Devam