TEKNOPAZAR Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Desteği / Genel Bilgi

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması

Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

Teknolojik Ürüne yönelik Tanıtım ve Pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi,

PROGRAM  SÜRESİ

  • Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı süresi 12 (on iki) ay ‘dır.

 BAŞVURU ŞARTLARI

  • Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler

DESTEK LİMİTLERİ VE ORANLARI

  • Bu Program kapsamında destek üst limiti 000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.
  • Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 000 (yüz bin) TL,
  • Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 000 (elli bin) TL,

Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

                                                                                                         vergibilimi.com