Yemek Bedeli İstisna Tutarları

Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları
(G.V.K. 23/8)
Yılı Uygulanan Tutar Yasal Dayanağı
2017 14,00 TL 296 Seri No.lu Genel Tebliği
2016 13,70 TL 290 Seri No.lu Genel Tebliği
2015 13,00 TL 287 Seri No.lu Genel Tebliği
2014 12,00 TL 285 Seri No.lu Genel Tebliği
2013 12,00 TL 284 Seri No.lu Genel Tebliği
2012 11,70 TL 280 Seri No.lu Genel Tebliği