Yurt dışında bulunan para, döviz, altının vs. yurda getirilmesine ilişkin kararname yayımlandı..

TARİH 30/11/2018
RESMİ GAZETE NO 30611 sayılı Resmi Gazete- Mükerrer
MEVZUAT TÜRÜ Cumhurbaşkanı Kararı
YAYINLANMA TARİHİ 30/11/2018

30/11/2018 tarihli ve Mükerrer 30611 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 30/11/2018 tarihli ve 405 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin
onüçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan
süreler, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.
Böylelikle, 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (13)
fıkrası kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında
bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye
kazandırılması ile yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar
vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan
para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası
araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni
defter kayıtlarına alınabilmesine ilişkin bildirim, beyan ve
ödeme sürelerinin bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılması
sağlanmıştır.